Cello

 • Pyotr Gladysh
 • Nikolai Solonovich, Honoured Artist of Russia
 • Olga Mozhar
 • Andrei Yatsynych
 • Maria Mikhailovskaya
 • Anna Pletyukhina
 • Vladislav Provotar'
 • Alexandra Petrova
 • Ayder Rysaliev
 • Oleg Smirenkov
 • Gagik Makichyan
 • Mikhail Mostakov